โชติกา ทั้งศิริทรัพย์

หัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ ประเทศไทย

ภาพของ chotika-tungsirisurp

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณโชติกา ทั้งศิริทรัพย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย มีประสบการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 10 ปี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ในฐานะหัวหน้าแผนก คุณโชติการับผิดชอบการดำเนินงานของแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนา รวมทั้งดูแลการเผยแพร่รายงานต่าง ๆ ของซีบีอาร์อี ซึ่งนำเสนอเนื้อหาที่เป็นบทวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก และแนวโน้มในทุกภาคธุรกิจของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

นอกจากนี้ คุณโชติกายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมตัวแทนซื้อ-ขาย-ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งสำนักงานในประเทศไทยและสำนักงานในเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นและการวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในตลาด   และรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์และการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครอบคลุมและตอบโจทย์ประเด็นปัญหา เสริมสร้างทางเลือกและลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเราได้

ความเชี่ยวชาญของคุณโชติกายังครอบคลุมไปถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค การให้คำแนะนำการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดและศักยภาพในการดึงดูดผู้ซื้อและผู้เช่า รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนให้คำแนะนำเจ้าของที่ดินในการวางแผนการพัฒนา ทั้งโครงการที่พักอาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสของลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มากที่สุด