มณีรัตน์ วิจิตรรัตนะ

ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกพื้นที่สำนักงาน ประเทศไทย

ภาพของ maneerat-vichitrattana

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
มณีรัตน์ วิจิตรรัตนะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส แผนกบริการพื้นที่สำนักงานของซีบีอาร์อี ประเทศไทย  มณีรัตน์เริ่มงานกับซีบีอาร์อี ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในตำแหน่งผู้เจรจาต่อรอง และหลังจากการได้เลื่อนตำแหน่งหลายครั้งภายในระยะเวลา 27 ปีที่ร่วมงานกับทางบริษัทฯ มณีรัตน์ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ในปี พ.ศ. 2546

มณีรัตน์ประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย