ปริญา ตันศิริภัทร

รองผู้อำนวยการ ทีมที่ปรึกษากลยุทธ์พื้นที่ทำงาน ประเทศไทย

ภาพของ pariya-tansiripat

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง

ปริญา ตันศิริภัทร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบงานด้านการวางกลยุทธ์สถานที่ทำงาน ด้านบริการการจัดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานภายในองค์กร และยังเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาออกแบบโครงการอาคารสำนักงานหลายแห่งในกรุงเทพ

กว่า 7 ปี คุณปริญา ได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจแนวโน้มในตลาดอาคารสำนักงานเป็นอย่างดีจากการทำงานร่วมกับเจ้าของอาคาร ตลอดจนเจ้าของที่ดินในการวางแผนพัฒนาอาคารสำนักงานแห่งใหม่ รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้เธอมีความรู้เชิงลึกด้านพฤติกรรมการใช้พื้นที่สำนักงานของผู้เช่าที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ทักษะจากการทำงานร่วมกับผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่าได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทการเป็นที่ปรึกษาของเธอในวงการอาคารสำนักงานได้อย่างครบวงจร