เพ็ญธิดา ศรีสว่าง

หัวหน้าแผนกประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเทศไทย

ภาพของ penthida-srisawang

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
เริ่มต้นการทำงานที่ซีบีอาร์อีเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ในตำแหน่งผู้ประเมินฯ และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2556 และตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกประเมินมูลค่าทรัพย์สินในปี พ.ศ. 2558

คุณเพ็ญธิดา ศรีสว่าง ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลักสำหรับการประเมินมูลค่าธุรกรรมในตลาดทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และอยู่ระหว่างการสอบประเมินผลเป็นสมาชิกของ ROYAL INSTITUTE OF CHARTERED SURVEYORS (RICS)

ได้รับรางวัล CBRE ASIA EXCELLENCE AWARDS ในปี พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกจากผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นทุกสายงานภายในซีบีอาร์อีทั่วภูมิภาคเอเชีย

มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าตลาดต่อทรัพย์สินตั้งแต่ 30-45,000 ล้านบาท (ไม่รวมงานพอร์ตโฟลิโอ) รวมถึงประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ งานประเมินโครงการสมมติฐานการพัฒนา และมีประสบการณ์ร่วมงานกับสำนักงานซีบีอาร์อีต่างประเทศ องค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประเมินทรัพย์สินประเภทพิเศษ เช่น สถานีน้ำมัน โรงพยาบาล สนามบิน

เป็นบุคลากรหลักของซีบีอาร์อี ประเทศไทย ให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงการ ร่วมกับแผนกวิจัยและที่ปรึกษา มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทพัฒนาอสังหาฯ นานาชาติ เกี่ยวกับการประมูลโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ