ภัสสรีภัคว์ ศรีกัญจนานนท์

หัวหน้าแผนกบริหารอาคาร ประเทศไทย

ภาพของ phatsareephak-srikanchananon

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณภัสสรีภัคว์ ศรีกัญจนานนท์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารอาคาร ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริหารอาคารที่มีประสบการณ์หลากหลาย  ดูแลรับผิดชอบในการเป็นผู้นำทีมบริหารอาคาร นวัตกรรม และมาตรฐานด้านความยั่งยืน โดยดูแลทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต ตลอดจนพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจบริหารอาคารในประเทศไทย  รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่การยกระดับมาตรฐานการบริการลูกค้าและความเป็นเลิศในการดำเนินงานสำหรับโครงการที่พักอาศัยและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์  

คุณภัสสรีภัคว์ได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปีในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ทั้งสายงานด้านการตลาด การบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล และการพัฒนาธุรกิจ โดยเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยและธุรกิจการบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในเอเจนซี่ชั้นนำ  คุณภัสสรีภัคว์กลับมาร่วมงานกับซีบีอาร์อีอีกครั้งหลังจากดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารโครงการที่พักอาศัยที่มีชื่อเสียงมากมายในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา