รุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ

กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทย

ภาพของ roongrat-veeraparkkaroon

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณรุ่งรัตน์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย โดยเริ่มงานกับบริษัทในปี 2535 ขึ้นตำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงานในปี 2562 จากนั้นตำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพื้นที่เชิงพาณิชย์ในปี 2564 และกรรมการผู้จัดการในปี 2565

คุณรุ่งรัตน์ได้นำประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติและลูกค้าชั้นนำมากมายในหลายภาคธุรกิจ เข้ามาบริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของซีบีอาร์อี ประเทศไทย