ธีราธร ประพันธ์พงศ์

หัวหน้าแผนกให้เช่าที่พักอาศัย ประเทศไทย

ภาพของ theerathorn-prapunpong

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
ปัจจุบัน ธีราธรเป็นหัวหน้าแผนกให้บริการเช่าที่พักอาศัยของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลทีมที่จัดหาที่พักอาศัยให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในกรุงเทพและเก็บข้อมูลที่พักอาศัยทั่วไปในกรุงเทพฯ  ธีราธรยังให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการเพื่อที่พักอาศัยให้เช่าที่เหมาะสมกับชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงแสดงความเห็นของแบบผังห้อง ที่เหมาะสม ขนาดห้องและการตกแต่งภายใน รวมถึงการทำการตลาดของโครงการ

ธีราธรเริ่มร่วมงานแผนกเช่าที่พักอาศัยตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2537