กรณีศึกษา

ควบรวมพื้นที่และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน

wps-consolidate-and-improve-office-environment-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: บริษัทเทคโนโลยีและโลจิสติกส์
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
สาระสำคัญ: วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้วยการออกแบบสำนักงานตามลักษณะการทำงานของพนักงานเพื่อรองจำนวนพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

โอกาส

  • เมื่อต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านพื้นที่สำนักงาน ลูกค้าจึงมีโอกาสประเมินการใช้งานพื้นที่ที่มีอยู่และเป้าหมายในการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ยังเป็นสถานที่ทำงานที่ดีเยี่ยมและพนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข
  • ควบรวมพื้นที่และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักงาน และนำพื้นที่ทำงานตามรูปแบบการทำงาน (Activity-based Workplace) มาใช้กับพนักงานทุกคน
  • จัดทำกลยุทธ์และการออกแบบที่รองรับการใช้งานในอนาคตเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

แนวทาง

  • จัดทำการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและความต้องการจากพนักงาน
  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอจะได้รับการยอมรับ
  • จัดสนทนากลุ่มย่อยและเวิร์คช็อปด้านการออกแบบ เพื่อเจาะลึกและทำความเข้าใจความต้องการที่เฉพาะเจาะจงให้ดียิ่งขึ้น
  • ทำการสื่อสารและสนับสนุนคณะทำงานของโครงการเมื่อต้องติดต่อพูดคุยกับพนักงาน

ผลลัพธ์

  • มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 23% ด้วยแนวคิดการจัดพื้นที่ทำงานตามรูปแบบการทำงาน (Activity-based Workplace) และยังสามารถรองรับจำนวนพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 10%