กรณีศึกษา

การให้คำปรึกษาผู้พัฒนาโครงการสำหรับเจ้าของอาคารสำนักงานให้เช่า

พื้นที่สำนักงาน

off-developer-consultancy-for-office-landlord-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: เจ้าของอาคารสำนักงานชั้นนำในกรุงเทพฯ
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
สาระสำคัญ: ปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงาน 22,000 ตร.ม. นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ ภายในระยะเวลา 12 เดือน

ภาพรวม

เจ้าของอาคารชั้นนำในกรุงเทพฯ รายหนึ่งได้แต่งตั้งซีบีอาร์อีเป็นตัวแทนปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานแต่เพียงผู้เดียวสำหรับอาคารสำนักงานใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ

ความท้าทาย

ทีมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานขนาด 22,000 ตารางเมตร นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ ภายในระยะเวลามอบหมายหนึ่งปี

กลยุทธ์

ก่อนดำเนินการให้เช่าพื่นที่สำนักงานจริง ทีมได้แนะนำเจ้าของอาคารเรื่องสภาพตลาด ตลาดเป้าหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารที่จำเป็น มีการเตรียมกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุด พร้อมแนะนำการออกแบบแผ่นพับ และแคมเปญโฆษณาชิ้นสุดท้าย ซีบีอาร์อียังได้แนะนำและร่างนโยบายค่าเช่าและการให้เช่า

ผลลัพธ์

พื้นที่สำนักงานดังกล่าวมีอัตราการเช่าพื้นที่ 90% ภายใน 12 เดือน โดยบริษัทข้ามชาติชื่อดังหลายแห่ง อาคารสำนักงานนี้ยังได้ค่าเช่าสูงสุดในทำเลทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ในเวลานั้น

โครงการล่าสุด