กรณีศึกษา

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลกรายหนึ่ง

พื้นที่อุตสาหกรรม

ind-global-logistic-provider-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลกรายหนึ่ง
สถานที่: กรุงเทพ ประเทศไทย
สาระสำคัญ : ต่อรองสัญญาเช่าระยะยาวฉบับใหม่สำหรับทรัพย์สินเดิม โดยต่อรองลดค่าเช่าลงได้ 20%

ที่มา

เราได้รับการติดต่อจากบริษัทโลจิสติกส์ระดับโลกแห่งหนึ่งที่เช่าพื้นที่สำหรับงานโลจิสติกส์ทางเหนือของกรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าของมีแผนที่จะขายพื้นที่นี้ และเราได้รับคำสั่งให้ต่อรองเงื่อนไขการเช่าใหม่ที่ดีกว่าเดิมกับเจ้าของที่คนใหม่ สัญญาเช่าใหม่กับผู้เช่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจซื้อพื้นที่ดังกล่าว เพราะหากไม่มีสัญญาเช่าระยะยาวที่รับประกันได้แล้ว ความต้องการซื้อพื้นที่นั้นจะลดลงอย่างมาก

ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณา

  • มีผู้สนใจซื้อพื้นที่นี้หลายราย ซึ่งหมายถึงการทำการต่อรองกับหลายฝ่ายพร้อมกัน
  • ธุรกรรมและข้อตกลงจำนวนมากต้องสรุปแบบต่อเนื่องกันเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายสรุปธุรกรรมทั้งหมดตามที่จำเป็น
  • เรามีภารกิจในการลดค่าเช่าลงให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะเดียวกันต้องยังคงรักษาความยืดหยุ่นของสัญญาไว้เท่าที่เป็นไปได้เช่นกัน
  • ข้อมูลธุรกรรมมีจำกัดมาก ทำให้การต่อรองลดราคาค่าเช่าเป็นเรื่องท้าทาย

ซีบีอาร์อีสร้างข้อได้เปรียบอย่างไร

  • ซีบีอาร์อี ตระหนักว่าลูกค้าของเราเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ขายที่ได้สำเร็จสำหรับเจ้าของที่และนักลงทุน ซึ่งเปิดให้มีการต่อรองได้เต็มที่
  • ซีบีอาร์อี เก็บผู้ประมูลที่สนใจไว้จำนวนหนึ่งจนถึงช่วงหลัง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และสร้างความได้เปรียบทางการค้า
  • สัญญาเช่าระยะยาวฉบับใหม่ได้รับการลงนามและจดทะเบียนภายในเวลาที่ต้องการ

ผลลัพธ์

ซีบีอาร์อีสามารถต่อรองสัญญาใหม่สุดท้าย โดยทำให้ลดค่าเช่าลงได้ 20%

โครงการล่าสุด