กรณีศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและสถานที่ทำงาน

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน

wps-increase-employee-productivity-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: สถาบันทางการเงิน
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: พัฒนากลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงานที่อยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

ความท้าทาย

 • ลูกค้ามีความตั้งใจที่จะพัฒนากลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงานและนำการจัดพื้นที่ตามรูปแบบการทำงาน (Activity-based Workplace) ไปใช้ในสำนักงานที่สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย
 • ลูกค้าคาดหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการทำงานของพนักงานและสถานที่ทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น
 • สำนักงานในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30,000 ตร.ม. และมีพนักงาน 3,000 คน

แนวทาง

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ จากการมีที่นั่งประจำไปสู่การเป็นที่นั่งแบบยืดหยุ่น
 • สถานที่ทำงานที่ให้ “ทางเลือก”
 • สนับสนุนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
 • เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
 • ลดค่าใช้จ่าย
 • รองรับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานในอนาคต

ผลลัพธ์

 • ซีบีอาร์อีเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ถึง 29%
 • ผู้บริหารส่วนใหญ่สนับสนุนแนวคิดการเป็นสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง

โครงการล่าสุด