กรณีศึกษา

การบริหารสัญญาเช่าสำหรับบริษัทต่างชาติที่มาเปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ

เช่า ให้เช่า ที่พักอาศัย

rel-lease-admin-multi-nattional-co-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: บริษัทต่างชาติแห่งหนึ่ง
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: จัดหาที่พักอาศัยและจัดการสัญญาเช่าสำหรับพนักงานต่างชาติทั้งหมดของบริษัท

ความท้าทาย

บริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงานต่างชาติกว่า 30 คน ในสำนักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้แต่งตั้งซีบีอาร์อีเป็นตัวแทนบริหารจัดการการเช่าระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทีมให้เช่าที่พักอาศัยของซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายให้หาที่พักอาศัยที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่พนักงานต่างชาติของบริษัทย้ายมาประเทศไทย และจัดการสัญญาเช่าที่หมดอายุเพื่อทำการต่อสัญญาหรือแจ้งวันที่สิ้นสุดสำหรับพนักงานที่ย้ายออก

สัญญาเช่าแต่ละสัญญาต้องตรงกับงบประมาณค่าเช่าของบริษัทและต้องมีข้อสัญญาเช่าเฉพาะ เช่น ทางเลือกในการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด การต่อสัญญา และการขอมัดจำคืน

นอกเหนือจากการจัดหาข้อมูลเรื่องที่พักอาศัยแล้ว ทีมยังมีบริการเสริมให้กับครอบครัวที่มีลูกในการหาข้องมูลโรงเรียนนานาชาติอีกด้วย

การแก้ปัญหา

มีการตั้งทีมที่ดูแลเรื่องการให้เช่าโดยเฉพาะเพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยให้ลูกค้าติดต่อบุคคลคนเดียวเพื่อลดความสับสน กระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานได้ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าและจัดการการสื่อสารในระยะยาวกับแผนกบุคคลของลูกค้า

ทีมยังได้จัดการที่พักชั่วคราวในสถานที่ที่เหมาะสมและจัดสรรข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์สำหรับพนักงานชาวต่างชาติแต่ละคนที่มาถึงกรุงเทพฯ โดยคัดเลือกและการตรวจสอบบ้านที่เหมาะสมเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่พักชั่วคราวให้น้อยที่สุด

เมื่อเจรจาต่อรองข้อกำหนดในสัญญาตามที่ต้องการแล้ว เราดำเนินการส่งมอบและช่วยเหลือพนักงานแต่ละรายในการย้ายเข้าที่พักอาศัยใหม่

หลังจากนั้น เราได้ติดตามตรวจสอบสัญญาเช่าของแต่ละราย โดยแจ้งวันหมดอายุสัญญาและการต่อสัญญาให้บริษัทและเจ้าของที่ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ซีบีอาร์อียังช่วยตรวจสอบราคากลางของตลาดเพื่อปรับงบประมาณให้เป็นไปตามดัชนีตลาดเช่าสำหรับระยะเวลาที่ต่อสัญญา

ผลลัพธ์

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา พนักงานใหม่ชาวต่างชาติของบริษัททั้งหมดได้พักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และบ้าน ที่เหมาะสม ตามงบประมาณและข้อกำหนดสัญญาเช่าที่บริษัทกำหนด บริษัทและพนักงานมีความพึงพอใจระดับสูงในบริการของทีมให้เช่าที่พักอาศัยของซีบีอาร์อี

กรณีศึกษาอื่น ๆ