กรณีศึกษา

โครงการที่พักอาศัยสำหรับพนักงานสถานทูต

เช่า ให้เช่า ที่พักอาศัย

rel-embassy-staff-housing-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: สถานทูตต่างประเทศ
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
สาระสำคัญ: จัดหาที่พักอาศัยให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตที่ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพฯ

ความท้าทาย

การหาที่พักอาศัยให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตต่างประเทศแห่งหนึ่งที่ย้ายมาทำงานในกรุงเทพฯ โดยที่พักอาศัยนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพิเศษหรือความปลอดภัยของทางสถานทูต ซึ่งมีกฎในการตรวจอาคารมากกว่าการให้เช่ากับผู้เช่าทั่วไป

ทีมให้เช่าที่พักอาศัยของซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายให้จัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสม (ทั้งอพาร์ทเม้นท์และคอนโดมิเนียม) ซึ่งต้องอยู่ในงบประมาณที่กำหนด อยู่ในย่านที่ปลอดภัย ใกล้สถานทูต มีคุณภาพเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบไฟฟ้าและทางออกหนีไฟแบบฉุกเฉิน

การแก้ปัญหา

ทีมให้เช่าที่พักอาศัยต้องสำรวจพื้นที่ คัดเลือกอพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ที่ผ่านเกณฑ์เรื่องขนาด งบประมาณ และความปลอดภัย และตรวจสอบอาคารแต่ละแห่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของสถานทูต

มีการพาชมสถานที่ที่ผ่านการอนุมัติและตรงกับความต้องการในเรื่องขนาดและงบประมาณ และทำการเจรจาต่อรองข้อตกลงในการเช่าที่พักอาศัยที่ได้คัดเลือก ซึ่งทำให้ได้อัตราค่าเช่าที่ดีที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของสถานทูต (รวมทั้งข้อสัญญาที่อนุญาติให้ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนได้)

ผลลัพธ์

ทีมให้เช่าที่พักอาศัยของซีบีอาร์อีดำเนินการเจรจากับเจ้าของโครงการและเจ้าของห้องคอนโดต่าง ๆ และจัดหาที่พักอาศัยให้กับเจ้าหน้าที่และครอบครัวทั้งหมดได้ตามเวลา และงบประมาณที่กำหนด ซึ่งสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่สถานทูต

กรณีศึกษาอื่น ๆ