กรณีศึกษา

ย้ายสำนักงานและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในสำนักงาน

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน

wps-office-relocation-transformation-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: บริษัทเครื่องสำอาง
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: ย้ายสำนักงานและวางกลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงานเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

โอกาส

  • เนื่องด้วยตัวเลือกสำนักงานที่มีอยู่อย่างจำกัด แผนกพื้นที่สำนักงานได้ศึกษาและวางกลยุทธ์ในการจัดหาพื้นที่สำนักงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
  • ลูกค้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในสำนักงาน โดยตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานให้กลายเป็นพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
  • การศึกษาวิเคราะห์การใช้เวลาในสำนักงานปัจจุบัน (2,500 ตร.ม.) กับพนักงานจำนวน 300 คน

แนวทาง

  • การตรวจสอบรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน การทำความเข้าใจจุดบกพร่องที่พนักงานต้องประสบ และการประเมินช่องว่างและโอกาส
  • สถานที่ทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง “เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของแบรนด์” และเสริมสร้างความเป็นชุมชนเดียวกัน

ผลลัพธ์

  • การทำงานร่วมกันระหว่างทีมปล่อยเช่าพื้นที่และทีมกลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงานของซีบีอาร์อีเพื่อศึกษาสถานการณ์ในการย้ายสำนักงานสำหรับลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าสามารถเลือกสำนักงานที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
  • ซีบีอาร์อีได้จัดทำแบบจำลองสถานการณ์ในการย้ายสำนักงานเพื่ออำนวยทางเลือกที่ยืดหยุ่นให้กับลูกค้า
  • ลูกค้ากำลังประเมินสภาพแวดล้อมของการจัดพื้นที่ทำงานตามรูปแบบการทำงาน (Activity-based Workplace) ที่ได้นำเสนอ ซึ่งใช้พื้นที่ลดลง 4% แต่ยังคงสามารถรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นได้ถึง 35%

โครงการล่าสุด