กรณีศึกษา

ลดขนาดพื้นที่สำนักงานด้วยกลยุทธ์การรวมพื้นที่

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน

wps-reduce-real-estate-footprint-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: บริษัทประกันภัย
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่สองธุรกิจควบรวมกัน ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน

ความท้าทาย

  • ลูกค้าต้องการลดขนาดพื้นที่สำนักงานของบริษัทโดยใช้กลยุทธ์การรวมพื้นที่
  • ลูกค้ามีเป้าหมายในการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดเวลาในการเดินทางของพนักงานระหว่างสำนักงาน 2 แห่ง ด้วยการรวมสำนักงานเข้าด้วยกัน
  • ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของลูกค้า คือ การผสมผสานวัฒนธรรมของพนักงานทั้ง 2 แห่ง (บริษัทของลูกค้าเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง 2 หน่วยงานที่แตกต่างกัน)
  • สำนักงานในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ตร.ม. และมีพนักงาน 1,000 คน

แนวทาง

  • ศึกษาการใช้พื้นที่เพื่อประเมินรูปแบบพื้นที่ที่ต้องการและอัตราส่วนของโต๊ะทำงานที่เหมาะสม
  • วิเคราะห์การเดินทางและศึกษาทำเลที่ตั้งสำนักงาน
  • ศึกษาอย่างเจาะลึกเพื่อทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร และความท้าทายที่ลูกค้ากำลังเผชิญ

ผลลัพธ์

  • ลดการใช้พื้นที่ลง 25% จากพื้นที่ในปัจจุบัน
  • ซีบีอาร์อีเลือกทำเลที่เหมาะสมที่สุดบนพื้นฐานข้อมูลจากการวิเคราะห์การเดินทาง
  • จากการสำรวจวิจัยครั้งนี้ทำให้ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจพัฒนาแผนในระยะยาวเรื่องความยืดหยุ่นในการทำงานและการจัดพื้นที่ทำงานตามรูปแบบการทำงาน (Activity-based Workplace) สำหรับสำนักงานในอนาคต

โครงการล่าสุด