กรณีศึกษา

การบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ค้าปลีกสำหรับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก

พื้นที่ค้าปลีก

ret-retail-lease-management-financial-institute-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่ง
สถานที่: โครงการค้าปลีกชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย
สาระสำคัญ: การบริหารธุรกรรมสัญญาเช่าสำหรับสาขาร้านค้าปลีกในประเทศไทย

ที่มา

ซีบีอาร์อีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการธุรกรรมและตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการหาสาขาใหม่ ต่อสัญญาเช่า ย้ายสาขาไปทำเลที่ดีกว่า และปิดสาขาที่ผลการดำเนินงานไม่ดีให้ลูกค้า เรารับผิดชอบดำเนินการด้านเอกสาร การวิเคราะห์ ทำรายงานทั้งหมด รวมทั้งเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้ากับเจ้าของพื้นที่ค้าปลีก

ความท้าทาย

การแต่งตั้งมาพร้อมภารกิจที่ซับซ้อนหลายประการ ความรับผิดชอบสูง และข้อจำกัดด้านเวลา ลูกค้ายังต้องการรายงานเป็นประจำ การสนทนาทางโทรศัพท์ และการสื่อสารประจำวัน

กลยุทธ์

ซีบีอาร์อีได้ตั้งทีมเฉพาะซึ่งมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อจัดทำรายงานประจำสัปดาห์เรื่องความคืบหน้าให้ทีมระดับภูมิภาค รวมถึงมีความรู้เรื่องตลาดในเชิงลึกเพื่อให้สามารถแนะนำกลยุทธ์และทำให้ลูกค้าได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ ทีมยังต้องมั่นใจและทำงานเชิงรุกในด้านการวิเคราะห์ตลาดและเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

ผลลัพธ์

เราสามารถเป็นตัวแทนลูกค้าในการเจรจาต่อรองข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ดีที่สุดในโครงการค้าปลีกทั้งหมด และลูกค้ามอบความไว้วางใจต่อสัญญาใช้บริการกับเราแต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลานานกว่า 10 ปี

โครงการล่าสุด