กรณีศึกษา

การขายโรงแรมสไตล์รีสอร์ทในภูเก็ต

โรงแรม

htl-sale-resort-hotel-phuket-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลรายหนึ่ง
สถานที่: ภูเก็ต ประเทศไทย
สาระสำคัญ: แนะนำด้านการขายโรงแรมสไตล์รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในทำเลยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ต

ความท้าทาย

นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลรายหนึ่งขอให้เราแนะนำวิธีการที่ดีที่สุดในการขายโรงแรมสไตล์รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในทำเลยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ตและราคาขายที่คาดว่าจะได้รับ

การแก้ปัญหา

เราทำการประเมินเต็มรูปแบบ ตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์นั้น ปรึกษากับหน่วยงานผังเมืองที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบใบอนุญาติและโฉนดที่ดิน เราติดตามและทำรายงานการตลาดให้กับลูกค้า ซึ่งต่อมาลูกค้าได้มอบหมายให้เราขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยวิธีเจรจาต่อรองราคาที่เป็นความลับ

ด้วยฐานข้อมูลนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศขนาดใหญ่ของเรา เราติดต่อลูกค้าแบบเป็นความลับ พาชมอสังหาริมทรัพย์เป็นรายบุคคลและได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลลัพธ์

หลังการเจรจาต่อรองกับผู้เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง กองทุนที่ลงทุนในโรงแรมซึ่งมีประสบการณ์ทำข้อตกลงซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ เราในฐานะตัวแทนลูกค้าได้ประสานงานกับผู้ซื้อเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะราบรื่นตลอดจนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น

โครงการล่าสุด