กรณีศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และการทำงานร่วมกัน

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน

wps-improve-space-efficiency-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: บริษัทตัวแทนโฆษณา
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: ให้บริการด้านกลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงานเต็มรูปแบบ

ความท้าทาย

 • ลูกค้าตั้งใจที่จะรวมบริษัทในเครือเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่และเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
 • ลูกค้าตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่จะลดการใช้พื้นที่ลง 50% โดยขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาในด้านกลยุทธ์การจัดพื้นที่ทำงาน
 • ลูกค้าต้องการศึกษาถึงความต้องการเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำงานนอกสำนักงานในอนาคต
 • บริษัทในเครือแต่ละแห่งต่างมีลักษณะเฉพาะ วัฒนธรรม รวมถึงข้อกำหนดของตนเอง และต้องการจะรักษาเอกลักษณ์นั้นไว้ ขณะที่ยังคงแสดงถึงการเป็นบริษัทเดียวกัน
 • สำนักงานในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,000 ตร.ม. และมีพนักงาน 900 คน

แนวทาง

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่
 • พื้นที่ทำงานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสร้างแรงบันดาลใจ
 • สนับสนุนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มการรับรู้และการยอมรับในการ ‘ทำงานนอกสำนักงาน’ ในอนาคต

ผลลัพธ์

 • ลดการใช้พื้นที่ลง 37% เมื่อนำการจัดพื้นที่ทำงานตามรูปแบบการทำงาน (Activity-based Workplace) มาใช้ร่วมกับการรวมพื้นที่ของบริษัทในเครือ
 • ลูกค้าอยู่ระหว่างการประเมินว่ากลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลต่อพื้นที่และระยะเวลาของโครงการอย่างไรบ้าง และมีแผนที่จะนำไปใช้ที่ไซต์งานสำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ในขณะที่มอบประสบการณ์การทำงานที่ดีเยี่ยมให้กับพนักงานควบคู่ไปด้วย

โครงการล่าสุด