กรณีศึกษา

การศึกษาเรื่องการใช้พื้นที่ทำงาน

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน

wps-time-utilisation-study-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: บริษัทชั้นนำด้านเภสัชกรรมและสุขภาพ
สถานที่: กรุงเทพ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: ช่วยลูกค้าหาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างสูงสุดและทำความเข้าใจในด้านความพร้อมของพนักงานเพื่อปรับตัวสู่สภาพแวดล้อม

โอกาส

  • ลูกค้าต้องการหาโอกาสในการใช้ต้นทุนและพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด และใช้ประโยชน์จากสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น
  • ประมาณการขนาดพื้นที่สำนักงานและเสนอแผนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้และเหมาะสมเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการย้าย เพิ่ม หรือลดพื้นที่

แนวทาง

  • รวบรวมข้อมูลผ่านการศึกษาการใช้พื้นที่สำนักงานเพื่อให้ได้การประมาณการพื้นที่ในเบื้องต้นเพื่อช่วยลูกค้าในการตัดสินใจ
  • ซีบีอาร์อีทำการศึกษาเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่ทำงานในแต่ละจุดมากกว่า 23,500 จุดในช่วง 10 วัน
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับรูปแบบสำนักงานที่ตอบรับกับการทำงานแบบยืดหยุ่น โดยประเมินจากลักษณะการทำงานและระดับการใช้งานมากน้อยของแต่ละพื้นที่

ผลลัพธ์

  • ซีบีอาร์อีสามารถระบุศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่สำนักงานให้กับลูกค้า จากการปรับรูปแบบสำนักงานให้ตอบรับกับการทำงานแนวใหม่
  • ซีบีอาร์อีเน้นให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานที่ทางบริษัทต้องเตรียมจัดการเพื่อนำวิธีการทำงานแบบยืดหยุ่นมาใช้ เช่น จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านพฤติกรรม และหลักปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
  • ลูกค้าอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อนำการทำงานแบบยืดหยุ่นมาปรับใช้

โครงการล่าสุด