กรณีศึกษา

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงานและการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน

wps-and-change-management-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: ธนาคารสัญชาติสิงคโปร์ในกรุงเทพ
สถานที่: กรุงเทพ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: พัฒนากลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงานและนำวิธีการทำงานแนวใหม่ที่ยืดหยุ่นไปตามกิจกรรมให้กับสำนักงานของธนาคาร

โอกาส

บริษัทต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและประสิทธิภาพของสถานที่ทำงาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 28,000 ตร.ม. มีผลต่อพนักงาน 3,000 ราย ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

  • ใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด: เปลี่ยนการจัดที่นั่งแบบเฉพาะเจาะจงเป็นการจัดที่นั่งแบบยืดหยุ่น
  • สร้างสถานที่ทำงานที่ให้ “ทางเลือก” กับพนักงาน
  • สนับสนุนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีเพิ่มความร่วมมือระหว่างพนักงาน
  • ประหยัดต้นทุน
  • รองรับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงานในอนาคต

แนวทาง

  • ซีบีอาร์อีกำลังทำการประเมินสถานที่ทำงานแบบครอบคลุม โดยการทำกิจกรรมการวิจัยต่าง ๆ เช่น การศึกษาการใช้พื้นที่ทำงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การสนทนากลุ่ม และการสำรวจความเห็นพนักงาน

ผลลัพธ์

  • ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

โครงการล่าสุด