บริษัท เลเจนด์ จีเวลรี่ ประเทศไทย จำกัด

โจอี้ ไล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

"ผมมีความเห็นว่า ทีมงานของซีบีอาร์อี มีความเป็นมืออาชีพและสามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สำเร็จลุล่วง"

เรารู้สึกยินดีที่การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่กรมที่ดินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำเร็จเรียบร้อย และเราได้เริ่มจัดเตรียมโรงงานในสัปดาห์นี้ ขอบคุณที่คอยดูแลด้านเอกสารและกระบวนการด้านกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เราขอชื่นชม

ผมมีความเห็นว่า ทีมงานของซีบีอาร์อี มีความเป็นมืออาชีพและสามารถให้คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ

คำรับรองจากลูกค้าที่โดดเด่น