บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สเตฟานัส เบรเดอร์ | กรรมการผู้จัดการ

"บริษัทฯ มีความพึงพอใจในความเป็นมืออาชีพของทีมงานซีบีอาร์อี มีการอัปเดตข่าวสารต่าง ๆ อย่างทันท่วงที และประสบความสำเร็จในการปิดการขายโรงงาน"

"ซีบีอาร์อี ช่วยดูแลในการขายโรงงานผลิตของ อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความพึงพอใจในความเป็นมืออาชีพของทีมงานซีบีอาร์อี  มีการอัปเดตข่าวสารต่าง ๆ อย่างทันท่วงที และประสบความสำเร็จในการปิดการขายโรงงาน"

คำรับรองจากลูกค้าที่โดดเด่น