บล็อก

8 ปัจจัยดึงชาวต่างชาติซื้ออสังหาฯ หนุนบ้านหลังที่สองบูม

28 พฤศจิกายน 2565

factors-affecting-foreign-buyers-5-972x1296

ซีบีอาร์อี เผย 8 ปัจจัยดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติหนุนดีมานด์บ้านหลังที่สองบูม ส่งผลให้หลังโควิด-19 กลุ่มลูกค้าต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อคอนโดเมืองไทย ผนวกสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมือง กระตุ้นให้มองหาเซฟเฮ้าส์

นางสาวอาทิตยา เกษมลาวัณย์ หัวหน้าแผนกซื้อขายโครงการที่พักอาศัย บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยมีหลายปัจจัยภายในที่ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ  ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่ถูก  นโยบายรัฐบาล  การบริการและการต้อนรับ  โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  อาหารและวัฒนธรรม  สถานที่ท่องเที่ยว  สุขภาพและความกินดีอยู่ดี และราคาอสังหาฯที่สามารถแข่งขันได้และต้นทุนการทำธุรกรรม

factors-affecting-foreign-buyers-1-730x410

ส่วนปัจจัยภายนอก ที่กลายเป็นตัวกระตุ้น ก็คือ วิกฤติทางการเงินที่เกิดจาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้คนต่างชาติมองหาอสังหาฯนอกประเทศเพื่อเป็นเซฟเฮ้าส์ในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการซื้ออสังหาฯในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลก ทำให้มีคนต่างชาติกลับเข้ามาซื้ออสังหาฯ ในประเทศไทย เพราะต้องการหาบ้านหลังที่สอง

factors-affecting-foreign-buyers-2-730x376

ปัจจุบันราคาอสังหาฯ ไทยยังสามารถแข่งขันได้กับ 3 ประเทศหลักได้แก่ ฮ่องกง ที่ราคาอสังหาฯแพงกว่าในประเทศไทย 5 เท่า  สิงคโปร์ ราคาแพงกว่า 3 เท่า และเซี่ยงไฮ้ ราคาแพงกว่า 2 เท่า ซึ่งที่ดินทั้ง 3 ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ดินแบบเช่าระยะยาว (Leasehold) ซึ่งไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนจีนที่นิยมซื้อแบบฟรีโฮลด์

นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทย พบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ถูก ต่างชาติได้สิทธิ์ในการครอบครองอาคารชุดถึงสัดส่วน 49% ซึ่งบางประเทศไม่ได้เปิดกว้างเหมือนประเทศไทย สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัย มีเรื่องของสถาบันการศึกษารองรับ มีรถไฟฟ้าขยายไปหลายเส้นทาง  ทำให้โครงการคอนโดกระจายไปหลากหลายพื้นที่มากขึ้นสามารถดึงดูดชาวต่างชาติในหลายระดับราคาเข้ามาซื้อได้

factors-affecting-foreign-buyers-3-730x367

นางสาวอาทิตยา กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศที่มีความหลากหลายในสัญชาติ โดยคนจีนยังคงอยู่อันดับ 1 ในตลาดปัจจุบันและอนาคต ขณะเดียวกันผู้ซื้อชาวยุโรป เช่น อังกฤษ สแกนดิเนเวีย รัสเซีย และเยอรมนี เริ่มจะกลับมาพร้อมกับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เข้ามาหลังหลังโควิด–19 เป็นชาวอเมริกัน สิงคโปร์ เมียนมา และซาอุดิอาระเบีย ที่ต้องการบ้านหลังที่สองเพื่อเป็นเซฟเฮ้าส์ หรืออยู่อาศัยระหว่างที่เข้ามาทำงานหรือลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย

factors-affecting-foreign-buyers-4-730x480

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ