จริยา ถ้ำตรงกิจกุล

หัวหน้าแผนกพื้นที่ค้าปลีก ประเทศไทย

ภาพของ jariya-thumtrongkitkul

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณจริยาดูแลส่วนงานให้คำปรึกษาและประสานงานกับผู้ประกอบร้านค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเจ้าของและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการค้าปลีก ทั้งในเรื่องการขายและให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกในประเทศไทย เรื่องการบริหารสัญญาเช่าของผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีสาขาจำนวนมาก รวมถึงเรื่องการวิจัย และให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการด้านค้าปลีกต่าง ๆ คุณจริยามีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ และแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งทำงานร่วมกับโครงการต่าง ๆ มากมายมากกว่า 18 ปี ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และโครงการมิกซ์ยูส โดยบริหารทีมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและคล่องแคล่วในการให้บริการ มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักบริการ ซึ่งทำให้เป็นทีมพื้นที่ค้าปลีกที่แข็งแรงทีมหนึ่งของประเทศ