คีธ แม็คโกเวิน

หัวหน้าแผนกบริหารโครงการ ประเทศไทย

ภาพของ keith-mcgovern

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คีธ แม็คโกเวิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการของ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย คีธมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการวางแผนแนวคิด การออกแบบ การจัดซื้อ การจัดการสัญญา การจัดการโครงการ และการควบคุมการก่อสร้างของโครงการอุตสาหกรรม โครงการเชิงพาณิชย์ และโครงการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย พม่า ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์

ในฐานะวิศวกรเครื่องกลที่มีประสบการณ์ นักสำรวจปริมาณ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ คีธมีประสบการณ์กว้างขวางในด้านการบริหารอาคารและโครงการโยธาและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงการส่งมอบโครงการ คีธมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดของความสมบูรณ์แบบของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ ทั้งจากการจัดหาพื้นที่ การประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ การอนุมัติการออกแบบ การจัดซื้อ การจัดการผู้รับเหมา การทดสอบและการว่าจ้าง ไปจนถึงการส่งมอบงาน

ก่อนร่วมงานกับซีบีอาร์อี คีธเคยทำงานให้กับบริษัทวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้นำสายงานธุรกิจการจัดการโครงการ โดยเป็นผู้นำทีมผสมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายจัดการเพื่อส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศไทยและพม่า