ลลิต ธิติไพศาล

รองผู้อำนวยการด้านความยั่งยืน

ภาพของ lalit-thitipaisal

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณลลิต ธิติไพศาล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนของบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด คุณลลิตรับผิดชอบโครงการให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ คุณลลิตยังเป็นผู้จัดการและให้คำแนะนำโครงการ ESG ในซีบีอาร์อี ประเทศไทย

ก่อนจะมาร่วมงานกับซีบีอาร์อี ประเทศไทย คุณลลิตทำงานที่บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและบริษัทที่ปรึกษาอาคารเขียวมากว่า 10 ปี โดยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารสีเขียว ผู้จัดการโครงการบริการขอการรับรอง LEED และ WELL และผู้จัดการการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ESD)   โครงการที่ได้รับมอบหมายมีทั้งสำนักงานเชิงพาณิชย์ สำนักงานองค์กรต่าง ๆ ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และอาคารที่อยู่อาศัยทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์