บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณ นฑา กิตติอักษร | รองประธานกรรมการบริหาร


"ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงานซีบีอาร์อี โครงการจึงประสบความสำเร็จ สามารถปิดการขายได้หมดทั้ง 100 % ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนหลังการเปิดตัวโครงการ"

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทำงานร่วมกับซีบีอาร์อีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซีบีอาร์อีมีฐานข้อมูลที่ดีที่สุดที่รวบรวมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในระดับลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ รวมถึงมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าและแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถทำการตลาดโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับซีบีอาร์อีโดยตรงในหลายโครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ มอลตัน ไพรเวท เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 31 และด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงานซีบีอาร์อี โครงการจึงประสบความสำเร็จ สามารถปิดการขายได้หมดทั้ง 100 % ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนหลังการเปิดตัวโครงการ

บริษัทฯ จึงยินดีที่จะแนะนำซีบีอาร์อีเป็นอย่างยิ่งในฐานะตัวแทนขายและบริหารการตลาดให้กับโครงการระดับลักซ์ชัวรี่

คำรับรองจากลูกค้าที่โดดเด่น