บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด

คุณ เปล่งศักดิ์ ศรีบัว | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ

"ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลาย ๆ ปัจจัย แต่ทีมงานก็ยังสามารถสร้างยอดขายได้อย่างน่าประทับใจ"

บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการ ควาริทซ์ พระราม 9 ขอชื่นชมการทำงานของทีม ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวสินค้าตลอดมา รวมทั้งร่วมกันทำงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตลาดและขาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าตลอดปี 2564 ที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลาย ๆ ปัจจัย แต่ทีมงานก็ยังสามารถสร้างยอดขายได้อย่างน่าประทับใจ สมกับความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

คำรับรองจากลูกค้าที่โดดเด่น