รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย

ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสามภาคส่วน พร้อมผลสรุปจากรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  • ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจในประเทศไทยรวมทั้งดัชนีที่ส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์: บทสรุปของภาคอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครรวมถึงบทวิเคราะห์ในภาคอสังหาริมทรัพย์

 

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์

กล่าวถึง อุปสงค์ การเข้าซื้อ อุปทานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มูลค่าสินทรัพย์ อัตราค่าเช่าและผลตอบแทน ระดับการจับจองและแนวโน้มของภาคอสังหาริมทรัพย์

  • ภาคตลาดคอนโดมิเนียม: ทั้งกรรมสิทธิ์ถือครองและกรรมสิทธิ์การเช่า: ครอบคลุมคอนโดมิเนียมมากกว่า 50,000 แห่งในกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้อมูลการซื้อ-ขายในตลาด สำหรับคอนโดมิเนียมเก่า
  • ภาคตลาดที่อยู่อาศัย: จากการลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครครอบคลุมกว่า 40,000 ห้องต่อไตรมาส
  • ภาคการเช่าอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ: ครอบคลุมห้องชุดกว่า 10,000 ห้องในกรุงเทพมหานครที่เปิดให้ชาวต่างชาติเช่า แยกเป็นระดับ A และ B
  • ภาคเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์:ครอบคลุมห้องชุดพร้อมบริการระดับ A (มากกว่า 15,000 ห้อง) ในกรุงเทพมหานคร
  • ภาคตลาดโรงแรม: โรงแรมทั้งหมดแบ่งได้เป็นห้าประเภท จากการวิเคราะห์จำนวนเข้าพักและ ราคาเฉลี่ยต่อห้องต่อวัน หรือ ADR ของโรงแรมระดับหรูและโรงแรมชั้นหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
  • ภาคตลาดสำนักงาน: รวบรวมข้อมูลสำนักงานระดับ A และ B ด้วยพื้นที่รวมมากกว่า 8.7 ล้านตารางเมตร ทั้งในย่านธุรกิจกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่น
  • ภาคตลาดธุรกิจค้าปลีก: ครอบคุลมพื้นที่ค้าปลีกกว่า 7 ล้านตารางเมตร
  • ภาคตลาดอุตสาหกรรม: ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150,000 ไร่ สำหรับที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และประมาณ 2.3 ล้านตารางเมตรของที่ดินพร้อมสร้างโรงงาน และกว่า 3.4 ล้านตารางเมตรของอาคารคลังสินค้า

 

bangkok_condominium_sector_400x429
bangkok_mass_transitlines_400x429
bangkok_office_sector_700x353

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิก รายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร โปรดติดต่อซีบีอาร์อี

ติดต่อซีบีอาร์อี