ออกแบบและสร้าง

การบริหารงานเบ็ดเสร็จ

เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และกำหนดต้นทุนที่แน่นอน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการบริหารโครงการแบบครบวงจรที่ไว้ใจได้ของเรา

principal delivery basic hero

เกี่ยวกับ

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เรายินดีที่จะช่วยคุณติดต่อเรา

ทีมงานของเราจะทำการส่งมอบทุกแง่มุมของโครงการหรือโปรแกรมของคุณ ตั้งแต่การจัดการสัญญากับห่วงโซ่อุปทานในการก่อสร้าง ไปจนถึงความรับผิดชอบและความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ  ด้วยสัญญาการส่งมอบแบบเบ็ดเสร็จสำหรับทุกการทำข้อตกลง เราจะเป็นผู้ติดต่อเพียงจุดเดียวสำหรับทีมส่งมอบทั้งหมด จัดการทุกองค์ประกอบของห่วงโซ่อุปทาน ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในกระบวนการของโครงการ และควบคุมกำหนดการส่งมอบเพื่อผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น
เราลดความเสี่ยงให้คุณโดยการโยกย้ายสัญญาปลายน้ำและความเสี่ยงของโครงการทั้งหมดไปยัง CBRE  ด้วยการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ของเรา ทำให้สามารถประหยัดราคา ควบคุมคุณภาพและ lead time ตามที่ต้องการได้  ด้วยวิธีการกำหนดราคาที่โปร่งใสของเรา เราสามารถให้ความแน่นอนด้านต้นทุนผ่านโซลูชั่นส์ราคาคงที่ และโอกาสที่จะประหยัดร่วมกันได้
image-web-process-principal-delivery
ปรับปรุงการเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น โปรแกรมของ CBRE บริหารและจัดการสัญญาของผู้ขายทั้งหมดเพื่อคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เน้นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น

บริการและขอบเขต

 • ก่อนการก่อสร้าง
 • การจัดซื้อจัดจ้าง / การทำสัญญา
 • การกำกับดูแล
 • การรายงาน
 • การส่งมอบผ่านโปรแกรมอัตโนมัติ
 • การตกแต่งและติดตั้งภายใน
 • การปรับปรุงใหม่
 • โครงการงานขนาดเล็ก
 • การอัพเกรดระบบ MEP
 • โครงสร้างพื้นฐาน / ภารกิจสำคัญ
 • โครงการกราวด์อัพ (Ground Up)
 • เทคโนโลยีอากาศบริสุทธิ์
 • การรื้อถอน / การจำหน่าย
 • ดาต้าเซ็นเตอร์
 • การเปลี่ยน HVAC RTU
 • การชาร์จรถ EV
 • พลังแสงอาทิตย์
 • การมุงหลังคา
 • ป้าย / การรีแบรนด์
 • เข้าถึงได้โดยผู้ทุพพลภาพ / ADA

 เทคโนโลยี

ทีมบริหารงานเบ็ดเสร็จของเราปฏิบัติตามกระบวนการ 5 เฟสและคู่มือส่งมอบที่สอดคล้องกันทั่วโลก  เราใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการบริหารโครงการ Kahua ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักในการบริหารโครงการแบบครบวงจรทั่วโลกของ CBRE เพื่อการทำงานร่วมกันและบริหารจัดการโครงการ โดยให้ความชัดเจนและข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของโครงการหรือพอร์ต

บริการที่เกี่ยวข้อง

 • ลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการความเสี่ยงรายโครงการและทั้งพอร์ตอสังหาริมทรัพย์

 • สร้างสรรค์พื้นที่ตามความต้องการที่ตรงกับวิสัยทัศน์ แบรนด์ และวัฒนธรรมในองค์กรของคุณ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานกับสภาพแวดล้อมให้ใกล้ชิดกันม...

 • เร่งส่งมอบโครงการและลดความเสี่ยงด้วยบริการบริหารโครงการเต็มรูปที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

 • มุ่งสู่เส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) เพิ่มความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือให้กับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ และลดต้นทุนโดยรวมในการ...