กรณีศึกษา

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

บริการประเมินราคาทรัพย์สิน

vas-cpn-commercial-growth-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า:กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
สถานที่: ย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ  
สาระสำคัญ: ซีบีอาร์อีได้รับการแต่งตั้งให้ประเมินมูลค่าอาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ CPNCG

งานที่ได้รับมอบหมาย

ภาพรวม

อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งในโครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน ศูนย์การค้าขนาดมากกว่า 200,000 ตร.ม. และโรงแรมราว 500 ห้อง พื้นที่ส่วนสำนักงานนั้นครอบคลุมกว่า 120,000 ตร.ม. มีพื้นที่ให้เช่าราว 80,000 ตร.ม. อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ CPNCG ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทสำนักงาน

กลยุทธ์

  • การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าระหว่างประเทศ (International Valuation Standards:IVS) และข้อกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเทศไทย สำหรับการประเมินมูลค่าสาธารณะ
  • การประเมินเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซีบีอาร์อีจึงต้องทำการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนในเรื่อง (1) สถานการณ์ตลาด (2) ความเคลื่อนไหวของค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และ (3) แนวโน้มความต้องการ ผ่านฐานข้อมูลคุณภาพสูงของบริษัทและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแผนกพื้นที่สำนักงานซึ่งให้บริการครอบคลุมตลาดสำนักงานส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์

หลังจากที่แผนกประเมินมูลค่าทรัพย์สินของซีบีอาร์อีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาและนำเสนอบริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความสำเร็จที่มีมาอย่างยาวนาน ในปี 2564 แผนกประเมินมูลค่าทรัพย์สินยังได้รับความไว้วางใจและได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) หลังจากประสบความสำเร็จในการร่วมงานกับ 2 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2562

กรณีศึกษาอื่น ๆ