ริชาร์ด วอห์แมน

"คุณนฤมลช่วยผมในเรื่องการต่อรองในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่"

(ฉบับแปล)

ผมได้ติดต่อคุณนฤมล ขำแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย CBRE ให้ดำเนินการขายวิลล่าของผมระหว่างปี 2562 ถึงกลางปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่สุด เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะภูเก็ต จึงทำให้ธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นน้อยมาก

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คุณนฤมลได้แจ้งให้ผมทราบว่ามีผู้ซื้อสนใจวิลล่าพร้อมวิวทะเลของผม และสอบถามว่าผมยังต้องการที่จะขายหรือไม่  จากนั้นคุณนฤมลจึงพาผู้ซื้อไปชมวิลล่าของผม  และนับจากวันนั้นคุณนฤมลก็ติดต่อเพื่ออัพเดปข้อมูลความสนใจของลูกค้าให้ผมทราบเกือบทุกวัน ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ และอีเมล

คุณนฤมลช่วยผมในเรื่องการต่อรองในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่   เธอให้รายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขาย สัญญาต่าง ๆ แก่ผมและผู้ซื้อโดยทันทีทุกครั้งเมื่อเรามีข้อสงสัย

ทุกครั้งที่ผมเดินทางไปยังภูเก็ต  คุณนฤมลจะมารับผมด้วยตัวเองและร่วมเข้าประชุมสำคัญซึ่งมีหลายครั้งกับเจ้าของที่ดิน ทนายความ และธนาคาร เพื่อให้การขายเสร็จสิ้นอย่างเป็นระเบียบและรวดเร็วที่สุด

การขายได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผมเชื่อว่าทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจ

ผมไม่ลังเลเลยที่จะแนะนำคุณนฤมล ขำแก้ว ให้กับใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือบริษัทอื่น เพราะความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพของคุณนฤมล จึงทำให้การขายวิลล่าของผมประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

คำรับรองจากลูกค้าที่โดดเด่น