บริการบริหารดูแลจัดการด้านที่พักอาศัยและประสานงานกับผู้เช่า

บริการที่ครอบคลุมและครบวงจร ออกแบบมาสำหรับเจ้าของที่พักอาศัยที่เป็นนักลงทุนที่ซื้อที่พักอาศัยเพื่อการปล่อยเช่า ต้องการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์และลดความยุ่งยากวุ่นวาย

$name
การให้บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์และประสานงานกับผู้เช่า (Tenancy Management) ของซีบีอาร์อีนั้นเป็นบริการที่ครอบคลุมและครบวงจรสำหรับนักลงทุนที่ซื้อที่พักอาศัยเพื่อการปล่อยเช่า

บริการของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับเจ้าของที่พักอาศัยที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์และลดความยุ่งยากวุ่นวาย    ซีบีอาร์อีมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานในการดูแลผู้เช่า และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเช่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่าให้พักอาศัยได้ด้วยดี

ซีบีอาร์อีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำตลาดการบริหารจัดการที่พักอาศัยระดับพรีเมียม ทั้งบ้าน คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ในประเทศไทย ด้วยทีมงานที่มุ่งมั่นทุ่มเทถึง 300 คนในการบริหารอาคารชั้นนำมากกว่า 9 ล้านตารางเมตรในกรุงเทพมหานคร

โซลูชั่นส์ที่ช่วยให้หมดทุกข้อกังวล


เอกสารสัญญาเช่า
แนะนำแนวปฏิบัติเรื่องการเช่า จัดหาตัวอย่างร่างสัญญาเช่าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม พร้อมแนะนำเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ควรระบุเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของเจ้าของที่พักอาศัย 

การชำระค่าเช่า
ตรวจสอบการชำระค่าเช่ารายเดือนจากผู้เช่า ด้วยการตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การส่งมอบพิ้นที่
เตรียมการในทุกด้านเพื่อให้การส่งมอบพื้นที่เช่าดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การเตรียมแบบฟอร์มการส่งมอบพื้นที่ให้เช่า  เพื่อบันทึกสภาพตำหนิของทรัพย์สินที่ให้เช่า รายการเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ (Handover List) ไปจนถึงการจัดทำบันทึกสภาพพื้นที่และการจดมิเตอร์ น้ำ ไฟ ฯลฯ

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญาเช่า
จัดการให้ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมภายในพื้นที่ที่พักอาศัย เพื่อให้ผู้เช่าได้รับบริการที่จำเป็นอยู่เสมอ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับที่พักอาศัยของท่านให้น้อยที่สุด 

การดูแลผู้เช่า
ติดต่อประสานงานกับผู้เช่าในเรื่องกฎข้อบังคับต่าง ๆ ในการพักอาศัย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของอาคารนั้น ๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

การประสานงานผู้เช่า
จัดตั้งทีมงานโดยเฉพาะสำหรับผู้เช่าในการติดต่อสื่อสารได้ทุกเมื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกังวลหรือปัญหาต่าง ๆ ของผู้เช่าได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างทันท่วงทีและอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเข้าตรวจสอบพื้นที่
เข้าตรวจสอบที่พักอาศัยเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน   

การคืนพื้นที่
เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง เราจะดำเนินการตรวจสอบที่พักอาศัยโดยละเอียดร่วมกับผู้เช่า จัดทำแบบฟอร์มการส่งมอบคืน และระบุว่ามีพื้นที่ส่วนใดที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหรือมีเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข 

การคืนเงินมัดจำ
ให้คำแนะนำเรื่องเงินมัดจำที่จะคืนโดยนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา เช่น ค่าซ่อมแซม

การตกแต่งภายในที่พักอาศัยใหม่ (หากจำเป็น)
ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อเสนอราคาการปรับปรุงภายในที่พักอาศัยใหม่ และดูแลความเรียบร้อยของผู้รับเหมาที่ดูแลงานทั้งหมดให้เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงคุณภาพตามมาตรฐานสูงสุด 

การนำเสนอที่พักอาศัยที่ว่างพร้อมปล่อยเช่า 
ตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าที่พักอาศัยที่ยังว่างอยู่นั้น อยู่ในสภาพที่ดี น่าประทับใจ และพร้อมให้เช่า เพื่อดึงดูดให้ผู้เช่ามีความสนใจ 

บริการเสริมอื่นๆ


บริการประสานงาน 
บริการจดแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว (TM30) เมื่อมีการปล่อยเช่าที่พักอาศัยแล้ว 

บริการจัดเตรียมและประสานงานการชำระภาษีรายปีที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัย 

บริการจัดหาผู้เช่า
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของที่พักอาศัยในการจัดหาผู้เช่าและการปล่อยเช่า โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมายของเราในตลาดเช่าที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร 

การต่ออายุและการพิจารณาสัญญาเช่าที่พักอาศัย
บริการเป็นตัวแทนเจ้าของที่พักอาศัยในการเจรจาในเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าและทบทวนสัญญาการเช่าที่พักอาศัยกับผู้เช่า  เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์บนเงื่อนไขที่ดีที่สุด

ติดต่อ

ติดต่อเรา

แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา