วางแผน เช่า และถือครอง

บริการธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

เรามองข้ามขอบเขตการทาธุรกรรมแบบเดิม ๆโดยผสมผสานข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของเรา เพื่อให้ได้ความคุ้มค่าสูงสุด

transaction-services-hero-972x1296

เราสามารถส่งมอบได้อย่างไร

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เรายินดีที่จะช่วยคุณ

ติดต่อเรา

การบริหารธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

เราบริหารจัดการธุรกรรมทั้งแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องด้วยความชำนาญและการควบคุมดูแลของทีมงานด้านธุรกรรมของเรา รวมถึงการทำงานจริงในพื้นที่ของทีมงานภาคสนาม

การเป็นตัวแทนผู้เช่า

เราเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เช่า ร่วมจัดการกับความซับซ้อนด้านการเช่าพื้นที่ เราพัฒนากลยุทธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ เจรจาในนามของคุณ และนำคู่ค้าของเราจากบริการที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มมูลค่า

การเป็นตัวแทนเจ้าของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนแบบเช่าของ CBRE ได้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการเช่าที่ถูกปรับให้เหมาะสมและครอบคลุม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท

โซลูชั่นส์พื้นที่สำนักงานแบบยืดหยุ่น

เราประเมินข้อดีข้อเสียและความคุ้มค่าของการรวมพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ โดยพิจารณาจากพื้นที่หลากหลายประเภท

การจำหน่ายและการให้เช่าช่วง

การจำหน่ายและการให้เช่าช่วงเราให้บริการจัดการการให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ของคุณในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น หรือจำหน่ายออกในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง

การขายและเช่ากลับ

เราช่วยประสานงานการขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณและการเช่ากลับของคุณกับเจ้าของใหม่ ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายการเช่าที่ลดลง เงินทุนที่เป็นอิสระ และการจัดหาเงินทุนทางเลือก

ปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง

ทีมงานที่ลงตัว

ทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมช่วยสนับสนุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

กลยุทธ์แบบองค์รวม

กลยุทธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์แบบองค์รวมที่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจและวัตถุประสงค์ทางการเงินของคุณ

เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล

มีเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณ ระบุการประหยัดที่ได้มา และคาดการณ์โอกาส

การเลือกที่ตั้ง

การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อระบุทำเลที่เหมาะสมและเครือข่ายบุคลากรที่มีความสามารถสําหรับพื้นที่ของคุณ

ความเชี่ยวชาญด้านพื้นที่ทํางาน

นักยุทธศาสตร์จะทำให้แน่ใจว่าประสบการณ์ในสถานที่ทํางานสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและมีประสิทธิผลสําหรับพนักงานของคุณ

การวิจัยตลาด ข้อมูลเชิงลึก และความเป็นผู้นําทางความคิด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดที่ให้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาด และสร้างความเป็นผู้นําทางความคิดที่ทันสมัย

การลงทุนด้านนวัตกรรม

การลงทุนด้านนวัตกรรมมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยตลาด เทคโนโลยี และบริการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ

ติดต่อเรา

 แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของท่านเพื่อพูดคุยกับทีมของเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง